لقمه های خواندنی چیست؟

لقمه های خواندنی عنوان بسته های فرهنگی آماده ی چاپ دفترچه ای میباشد که برای توزیع در مجموعه های فرهنگی و هیات ها در قالبی کوتاه با بیانی هنرمندانه و صریح در قالبی قابل توجیه جهت چاپ بسته به توانمندی آن مجموعه قرار داده شده و در واقع ما تعداد زیادی بسته فرهنگی طراحی کرده اما چاپ و توزیع آن را حتی به نام خودتان!!! و لوگوی خودتان به عهده شما گذاشتیم.

موضوعات این لقمه ها متنوع است پس جوانب مخاطب سنجی و سطح بیان را رعایت نمایید که گاه بسته ویژه یک قشر خاص بوده و گاه عوام هم توانایی درک موضوع را دارند.

از دست ندهید بسته های فرهنگی آماده چاپ را که دانلودِ چند صدکیلوبایت وقتی نمی برد! اما ممکن است فرهنگی را انتشار دهد.

لقمه خواندنی؛ این خر برای فروش است

لقمه خواندنی این خر برای فروش استلقمه های خواندنی : " لقمه هجدهم"

عنوان : لقمه خواندنی " این خر برای فروش است "

موضوع : حجاب و عفاف

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ خرِ خوب

لقمه های خواندنی : " لقمه هفدهم"

عنوان : لقمه خواندنی " خرِ خوب "

موضوع : سبک زندگی

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ روی قاسم قاطرچی

لقمه های خواندنی : " لقمه شانزدهم"

عنوان : لقمه خواندنی " روی قاسم قاطرچی "

موضوع : دفاع مقدس

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ قبرها منتظرند

لقمه های خواندنی : " لقمه پانزدهم "

عنوان : لقمه خواندنی " قبرها منتظرند! "

 موضوع : توبه

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ درد بی درمان

لقمه های خواندنی : " لقمه چهاردهم "

عنوان : لقمه خواندنی " درد بی درمان "

 موضوع : گریه بر امام حسین علیه السلام

ادامه مطلب...

صفحه نخست لقمه های خواندنی
feed-image RSS