لقمه خواندنی؛ درد بی درمان

لقمه های خواندنی : " لقمه چهاردهم "

عنوان : لقمه خواندنی " درد بی درمان "

 موضوع : گریه بر امام حسین علیه السلام

 نویسنده : سید شهیدان اهل قلم؛ سید مرتضی آوینی

 نوع لقمه : PDF

حجم: 474KB

دریافت لقمه خواندنی " درد بی درمان "