لقمه های خواندنی چیست؟

لقمه های خواندنی عنوان بسته های فرهنگی آماده ی چاپ دفترچه ای میباشد که برای توزیع در مجموعه های فرهنگی و هیات ها در قالبی کوتاه با بیانی هنرمندانه و صریح در قالبی قابل توجیه جهت چاپ بسته به توانمندی آن مجموعه قرار داده شده و در واقع ما تعداد زیادی بسته فرهنگی طراحی کرده اما چاپ و توزیع آن را حتی به نام خودتان!!! و لوگوی خودتان به عهده شما گذاشتیم.

موضوعات این لقمه ها متنوع است پس جوانب مخاطب سنجی و سطح بیان را رعایت نمایید که گاه بسته ویژه یک قشر خاص بوده و گاه عوام هم توانایی درک موضوع را دارند.

از دست ندهید بسته های فرهنگی آماده چاپ را که دانلودِ چند صدکیلوبایت وقتی نمی برد! اما ممکن است فرهنگی را انتشار دهد.

لقمه خواندنی؛ روی قاسم قاطرچی

لقمه های خواندنی : " لقمه شانزدهم"

عنوان : لقمه خواندنی " روی قاسم قاطرچی "

موضوع : دفاع مقدس

 نویسنده : سلمان

 نوع لقمه : PDF

حجم: 484KB

دریافت لقمه خواندنی " روی قاسم قاطرچی "

صفحه نخست لقمه های خواندنی لقمه خواندنی؛ روی قاسم قاطرچی