لقمه های خواندنی چیست؟

لقمه های خواندنی عنوان بسته های فرهنگی آماده ی چاپ دفترچه ای میباشد که برای توزیع در مجموعه های فرهنگی و هیات ها در قالبی کوتاه با بیانی هنرمندانه و صریح در قالبی قابل توجیه جهت چاپ بسته به توانمندی آن مجموعه قرار داده شده و در واقع ما تعداد زیادی بسته فرهنگی طراحی کرده اما چاپ و توزیع آن را حتی به نام خودتان!!! و لوگوی خودتان به عهده شما گذاشتیم.

موضوعات این لقمه ها متنوع است پس جوانب مخاطب سنجی و سطح بیان را رعایت نمایید که گاه بسته ویژه یک قشر خاص بوده و گاه عوام هم توانایی درک موضوع را دارند.

از دست ندهید بسته های فرهنگی آماده چاپ را که دانلودِ چند صدکیلوبایت وقتی نمی برد! اما ممکن است فرهنگی را انتشار دهد.

لقمه خواندنی؛ میگن سنت پیغمبره

لقمه های خواندنی : " لقمه هشتم "

عنوان : لقمه خواندنی " میگن سنّت پیغمبره! "

موضوع : وظیفه شناسی

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ اینجا ایمانمان بو میدهد

لقمه های خواندنی : " لقمه هفتم "

عنوان : لقمه خواندنی " اینجا ایمانمان بو می دهد! "

موضوع : اندیشه شهدا

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ مداح اهل بیت یا مداح اهل پیت

لقمه های خواندنی : " لقمه ششم "

عنوان : لقمه خواندنی " مداح اهل بیت (ع) یا مداح اهل پیت (؟!) "

موضوع : مدح اهل بیت؛ اول چشیدن، دوم چشاندن

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ بخورید نوش جانتان اما...

لقمه های خواندنی : " لقمه پنجم "

عنوان : لقمه خواندنی " بخورید نوش جانتان اما...  "

موضوع : شکر خدا

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ منفی = مثبت

لقمه های خواندنی : " لقمه چهارم "

عنوان : لقمه خواندنی " منفی = مثبت "

موضوع : امتحان خدا !

ادامه مطلب...

صفحه نخست لقمه های خواندنی
feed-image RSS