لقمه های خواندنی چیست؟

لقمه های خواندنی عنوان بسته های فرهنگی آماده ی چاپ دفترچه ای میباشد که برای توزیع در مجموعه های فرهنگی و هیات ها در قالبی کوتاه با بیانی هنرمندانه و صریح در قالبی قابل توجیه جهت چاپ بسته به توانمندی آن مجموعه قرار داده شده و در واقع ما تعداد زیادی بسته فرهنگی طراحی کرده اما چاپ و توزیع آن را حتی به نام خودتان!!! و لوگوی خودتان به عهده شما گذاشتیم.

موضوعات این لقمه ها متنوع است پس جوانب مخاطب سنجی و سطح بیان را رعایت نمایید که گاه بسته ویژه یک قشر خاص بوده و گاه عوام هم توانایی درک موضوع را دارند.

از دست ندهید بسته های فرهنگی آماده چاپ را که دانلودِ چند صدکیلوبایت وقتی نمی برد! اما ممکن است فرهنگی را انتشار دهد.

لقمه خواندنی؛ توانایی حسین کشی

لقمه های خواندنی : " لقمه سوم "

عنوان : لقمه خواندنی " توانایی حسین (ع) کُشی "

موضوع : حسین علیه السلام را چه کسانی کشتند؟

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ گردو فروش

لقمه های خواندنی : " لقمه دوم "

 عنوان : لقمه خواندنی " گردو فروش"

موضوع : عمر انسان

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ اجازه میدهی نگاهش کنم

لقمه های خواندنی : " لقمه اول "

عنوان : لقمه خواندنی " اجازه میدهی نگاهش کنم؟! "

موضوع : حجاب

ادامه مطلب...

صفحه نخست لقمه های خواندنی
feed-image RSS