لقمه های خواندنی چیست؟

لقمه های خواندنی عنوان بسته های فرهنگی آماده ی چاپ دفترچه ای میباشد که برای توزیع در مجموعه های فرهنگی و هیات ها در قالبی کوتاه با بیانی هنرمندانه و صریح در قالبی قابل توجیه جهت چاپ بسته به توانمندی آن مجموعه قرار داده شده و در واقع ما تعداد زیادی بسته فرهنگی طراحی کرده اما چاپ و توزیع آن را حتی به نام خودتان!!! و لوگوی خودتان به عهده شما گذاشتیم.

موضوعات این لقمه ها متنوع است پس جوانب مخاطب سنجی و سطح بیان را رعایت نمایید که گاه بسته ویژه یک قشر خاص بوده و گاه عوام هم توانایی درک موضوع را دارند.

از دست ندهید بسته های فرهنگی آماده چاپ را که دانلودِ چند صدکیلوبایت وقتی نمی برد! اما ممکن است فرهنگی را انتشار دهد.

لقمه خواندنی؛ ما بی طرفیم

لقمه های خواندنی : " لقمه سیزدهم "

عنوان : لقمه خواندنی " ما بی طرفیم! "

 موضوع : حق و باطل

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ حمال

لقمه های خواندنی : " لقمه دوازدهم "

عنوان : لقمه خواندنی " حمّال! "

موضوع : اعتماد به خدا

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ همان اولی

لقمه های خواندنی : " لقمه یازدهم "

عنوان : لقمه خواندنی " همان اولی "

موضوع : کفر به خدا

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ نمک خورد و نمک گیر نشد

لقمه های خواندنی : " لقمه دهم "

عنوان : لقمه خواندنی " نمک خورد و نمک گیر نشد "

موضوع : قابل توجه خانم ها !

ادامه مطلب...

لقمه خواندنی؛ آینه

لقمه های خواندنی : " لقمه نهم "

عنوان : لقمه خواندنی " آینه "

موضوع : نماز سازنده

ادامه مطلب...

صفحه نخست لقمه های خواندنی
feed-image RSS