منبر دیواری  چیست؟

 

منبر دیواری عنوان بسته های فرهنگی هست که غالباً به صورت نمایشگاهیست؛ البته بعضی ها که پولش را داشته اند به صورت کتابچه یا پوستر جداگانه هم چاپ کرده اند اما نیت ما کار نمایشگاهی میباشد و ورودی مجموعه های فرهنگی، دانشگاه ها و مراکز عمومی جای مناسبی برای این بسته هاست.

چاپ کنید و ورودی و بردهای خود را فرهنگی کنید که بسیار روی سیر و محتوای آن کار شده.

منبر دیواری؛ تقوا

بسته نمایشگاهی منبر دیواری

عنوان : منبر دیواری " تقوا "

موضوع : مفاهیم تقوا به زبان عام

وبسایت قلمداد را به دوستان خود معرفی نمائید

دریافت منبر دیواری " تقوا "

صفحه نخست منبر دیواری منبر دیواری؛ تقوا