منبر دیواری  چیست؟

 

منبر دیواری عنوان بسته های فرهنگی هست که غالباً به صورت نمایشگاهیست؛ البته بعضی ها که پولش را داشته اند به صورت کتابچه یا پوستر جداگانه هم چاپ کرده اند اما نیت ما کار نمایشگاهی میباشد و ورودی مجموعه های فرهنگی، دانشگاه ها و مراکز عمومی جای مناسبی برای این بسته هاست.

چاپ کنید و ورودی و بردهای خود را فرهنگی کنید که بسیار روی سیر و محتوای آن کار شده.

منبر دیواری؛ همیشه هیات

بسته نمایشگاهی منبر دیواری

عنوان : منبر دیواری " همیشه هیأت "

موضوع : قیام امام حسین (ع)

بسته های نمایشگاهی منبر دیواری هدیه ای از گروه تولید محتوا وبسایت قلمداد

قلمداد سرای اهل قلم ؛ اندیشه و هنر

دریافت منبر دیواری " همیشه هیأت "

صفحه نخست منبر دیواری منبر دیواری؛ همیشه هیات