منبر دیواری  چیست؟

 

منبر دیواری عنوان بسته های فرهنگی هست که غالباً به صورت نمایشگاهیست؛ البته بعضی ها که پولش را داشته اند به صورت کتابچه یا پوستر جداگانه هم چاپ کرده اند اما نیت ما کار نمایشگاهی میباشد و ورودی مجموعه های فرهنگی، دانشگاه ها و مراکز عمومی جای مناسبی برای این بسته هاست.

چاپ کنید و ورودی و بردهای خود را فرهنگی کنید که بسیار روی سیر و محتوای آن کار شده.

منبر دیواری؛ اولین مظلوم

بسته نمایشگاهی منبر دیواری

عنوان : منبر دیواری " اولین مظلوم "

موضوع: شهادت حضرت زهـرا سلام الله عليها

بسته های نمایشگاهی منبر دیواری از گروه تولید محتوا وبسایت قلمداد

قلمداد سرای اهل قلم ؛ اندیشه و هنر

دریافت منبر دیواری " اولین مظلوم "

صفحه نخست منبر دیواری منبر دیواری؛ اولین مظلوم