مختصر نهم

مختصر نهم

حاذق ترین پزشک ایران

سلام!

قلبم را آورده ام جراحی کنی!

امام رضا! لطف کن

شکستگی . . . و نفهمی اش را . . . درست کن!

حُبِّ به آنچه باید باشم را بریز داخلش!

دفترچه بیمه تان را هم ندارم؛ یکی برایم صادر کن!