مختصر چیست؟ 

یک پیامکخانه ی ادبی است با طعم گریه ی مکتوب! صفحه ایست از کوتاه نوشته ها یا بقولی پیامکهای ادبی که گاه و بیگاه بروز میشود پس پیگیر باشید خودتان!

 

 اما چرا "مختصر" ؟!...

"مختصر" ؛

صفت عمر دنیاست... 

"هیچ" ؛

صفت آنهاست که در "مختصرشان" برای خدا نبودند.

مختصر پنجم

مختصر پنجم

دست عباس بر زمین افتاد

جاذبه کرببلا، کشف شد!

مختصر چهارم

مختصر چهارم

یا عباس(ع)!

ای یوسف بن علی!

محو زیبایی ات شدند . . .

دستانت را بریدند!

مختصر سوم

مختصر سوم

طفلک نمی داند

در قوم حرمله ها

آب چه ربطی به تیر دارد!؟

مختصر دوم

 مختصر دوم

آدم هوس سیب کرده بود

خدا فرستادش کربلا

بعد هم برگشت بهشت! همین.

مختصر اول

مختصر اول:

مختصریک پیامکخانه ی ادبی است با طعم گریه ی مکتوب !

اما چرا "مختصر" ؟!...

"مختصر" ؛       صفت عمر دنیاست... 

"هیچ" ؛          صفت آنهاست که در "مختصرشان" برای خدا نبودند.

feed-image RSS