نتیجه تحریم ها

امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.

 

نتیجه تحریم ها چیست؟

نتیجه تحریم ها عنوان مجموعه پوسترهایی ست که در طراحی آنها به بیان گزارشی از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و در اوج تحریم ها پرداخته شده است .

نتیجه تحریم ها؛ چهارم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: دشمن می‌خواهد با ابزار تحریم بر روی آبروی ملی ایرانیان فشار بیاورد و ملت را تحقیر کند که استمرار «نهضت و پیشرفت علمی» ، این ابزار را هم بی‌اثر خواهد کرد.

عنوان: "بسته چهارم"

موضوع: "صنعت نفت"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا تنها 4 درصد خود كفايي در صنعت نفت كشور وجود داشته در حالي كه در زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها بيش از 80 درصد خودكفايي در اين صنعت وجود دارد.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know there was 4 percent of self-sufficient in oil technology of our country during association with America, while we have more than 80 of self-sufficient in this technology now

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.

 

صفحه نخست نمایشگاه نتیجه تحریم ها نتیجه تحریم ها؛ چهارم