نتیجه تحریم ها؛ چهارم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: دشمن می‌خواهد با ابزار تحریم بر روی آبروی ملی ایرانیان فشار بیاورد و ملت را تحقیر کند که استمرار «نهضت و پیشرفت علمی» ، این ابزار را هم بی‌اثر خواهد کرد.

عنوان: "بسته چهارم"

موضوع: "صنعت نفت"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا تنها 4 درصد خود كفايي در صنعت نفت كشور وجود داشته در حالي كه در زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها بيش از 80 درصد خودكفايي در اين صنعت وجود دارد.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know there was 4 percent of self-sufficient in oil technology of our country during association with America, while we have more than 80 of self-sufficient in this technology now

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.