نتیجه تحریم ها؛ پنجم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: جمهورى اسلامى در میدان علم و فناورى، با وجود همه‌ى این تحریمها، ماهواره به فضا میفرستد، موجود زنده به فضا میفرستد و برمیگرداند، انرژى هسته‌اى تولید میکند، در بسیارى از دانشهاى نوپدید جزو ده کشور اول دنیا قرار میگیرد، شتاب پیشرفت علم در جمهورى اسلامى از سوى مراکز مسئول این کار در دنیا سیزده برابر متوسط دنیا اعلام میشود.

عنوان: "بسته پنجم"

موضوع: "صنایع پتروشیمی"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا ميزان توليد صنايع پتروشيمي 4 ميليون تن در سال بوده كه در زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها به بيش از 40 ميليون تن در سال افزايش يافته است .

Rezult of boycotts on Iran

Do you know the production rate of petrochemical industry was 4 million tons during association with America, while it has increased 40 million tons in a year during the Islamic Revolution

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.