نتیجه تحریم ها؛ ششم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمیدارد، کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌ کار میتوانیم بکنیم.

عنوان: "بسته ششم"

موضوع: "تولیدات معادن"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا توليدات معادن كشور 20 ميليون تن در سال بوده در حالي كه در زمان انقلاب اسلامي به بيش از 220 ميليون تن در سال مي رسد.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know the production of our mines was 20 million tons in has gained more than 220 million tons in a year in the Islamic Revolution age

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.