نتیجه تحریم ها؛ هفتم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: در هر بخشی که شما بتوانید از خودتان تحرّک و پیشرفت نشان بدهید، طرف احساس میکند تحریم یک کار لَغوی است، کار بیهوده‌ ای است، کار ابلهانه‌ ای است.

عنوان: "بسته هفتم"

موضوع: "صنعت پتروشیمی"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا كشورمان از لحاظ صنعت پتروشيمي هيچ جايگاهي در جهان نداشته در حالي كه در زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها دومين توليد كننده محصولات پتروشیمی در خاورميانه و نهمين در جهان هستیم.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know our country didn’t have any place in petrochemical industry of the world during association with America, while we are the second manufacturer  of petrochemical products in the Middle East and ninth in the world at the age of the Islamic Revolution and top of boycotts

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.