نتیجه تحریم ها؛ هشتم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: فشار دنیا، بد اَدایی‌ های قدرتهای گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلّی، تابع ضعف و قوّت این نظام است؛ هر جا شما ضعیف باشید، بد اَدایی آنها بیشتر میشود؛ هرجا شما قوی بودید، توانا بودید، روی پای خودتان توانستید بایستید، آنها مجبور میشوند مؤدّبانه‌ تر با شما رفتار بکنند، منطقی‌ تر با شما رفتار بکنند؛ این کلید حلّ همه‌ی مشکلات کشور است.

عنوان: "بسته هشتم"

موضوع: "فرودگاه"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا تعداد فرودگاههاي كشور تنها 22 باب بوده در حالي كه در زمان انقلاب اسلامي به بيش از 82 باب رسيده است .

Rezult of boycotts on Iran

Do you know the numbers of airport of our country was 22 units during association with America, while it has got to 82 airport in the Islamic Revolution age

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.