نتیجه تحریم ها؛ دهم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: از مسئولین هم میخواهیم به مردم اعتماد كنند، به نیروی داخلی اعتماد كنند، سعی كنند این سرچشمه‌ی فیّاض تمام نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان كنند؛ این اگر شد، همه‌ی درهای بسته باز خواهد شد.

عنوان: "بسته دهم"

موضوع: "المپيادهاي علمي"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا تعداد مدالهاي اخذ شده در المپياد هاي علمي صفر بوده اما در زمان انقلاب اسلامي به بيش از 450 مدال رسيده است .

Rezult of boycotts on Iran

Do you know the number of getting medals in the science Olympiads was zero during association with America,  while it has got to 450 medals in the Islamic Revolution age

 

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.