نتیجه تحریم ها

امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.

 

نتیجه تحریم ها چیست؟

نتیجه تحریم ها عنوان مجموعه پوسترهایی ست که در طراحی آنها به بیان گزارشی از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و در اوج تحریم ها پرداخته شده است .

نتیجه تحریم ها؛ یازدهم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: دشمنان ما - كه البتّه همیشه ملّت ایران را بد شناختند و نشناختند، همیشه دچار این اشتباه بودند، الان هم همین اشتباه را دارند میكنند؛ ملّت ما را نمیشناسند، كشور ما را نمیشناسند - خیال میكنند كه به‌ خاطر فشار تحریم و محاصره‌ی اقتصادی، ملّت دستهایش را در مقابل آنها بالا برده و تسلیم شده.

عنوان: "بسته یازدهم"

موضوع: "صنعت فولاد"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا ميزان توليد صنعت فولاد در كشور تنها 0.5 ميليون تن بوده در حالي كه زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها به بيش از 15 ميليون تن در سال افزايش يافته است.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know the production rate of steel industry in our country was 0.5 million ton during the association with America, while it has increased more than 15 million tons in a year in the Islamic Revolution age and top of boycotts

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.

 

صفحه نخست نمایشگاه نتیجه تحریم ها نتیجه تحریم ها؛ یازدهم