نتیجه تحریم ها؛ دوازدهم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: وقتی دشمن نگاه كرد، دید یك ملّتی عازم است، ایستاده است، تصمیم دارد كار خودش را پیش ببرد، آن دشمن ناچار به عقب‌نشینی میشود؛ همین هم هست. این اشتباه آنها را ملّت ایران به هم خواهند زد؛ اینكه خیال میكنند، میگویند ما تحریم كردیم، ایران مجبور شد بیاید پای میز مذاكره، نه، [این‌طور نیست‌].

عنوان: "بسته دوازدهم"

موضوع: "ظرفيت بنادر"

آيا مي دانيد در زمان ارتباط با آمريكا ظرفيت بنادر كشور تنها 10  ميليون تن در سال بوده در حالي كه زمان انقلاب اسلامي و اوج تحريم ها به بيش از 125 ميليون تن در سال افزايش يافته است.

Rezult of boycotts on Iran

Do you know ports capacity was only 10 million tons in a year during the association with America, while it has increased more than 125 million tons in a year in the Islamic Revolution age and top of boycotts

برای دریافت بسته به وبسایت حرکت دوم قلمداد نمائید.