نتیجه تحریم ها

امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.

 

نتیجه تحریم ها چیست؟

نتیجه تحریم ها عنوان مجموعه پوسترهایی ست که در طراحی آنها به بیان گزارشی از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و در اوج تحریم ها پرداخته شده است .

نتیجه تحریم ها؛ نهم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: علاج مشكلات كشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تكیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم [هم] ثروتهای زیرزمینی؛ ثروتهای ما فوق‌ العاده است. دنیا به ما احتیاج دارد؛ به قدری كه دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا احتیاج نداریم.

عنوان: "بسته نهم"

موضوع: "تولید دارو"

ادامه مطلب...

نتیجه تحریم ها؛ هشتم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: فشار دنیا، بد اَدایی‌ های قدرتهای گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلّی، تابع ضعف و قوّت این نظام است؛ هر جا شما ضعیف باشید، بد اَدایی آنها بیشتر میشود؛ هرجا شما قوی بودید، توانا بودید، روی پای خودتان توانستید بایستید، آنها مجبور میشوند مؤدّبانه‌ تر با شما رفتار بکنند، منطقی‌ تر با شما رفتار بکنند؛ این کلید حلّ همه‌ی مشکلات کشور است.

عنوان: "بسته هشتم"

موضوع: "فرودگاه"

ادامه مطلب...

نتیجه تحریم ها؛ هفتم

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها

حضرت امام خامنه ای: در هر بخشی که شما بتوانید از خودتان تحرّک و پیشرفت نشان بدهید، طرف احساس میکند تحریم یک کار لَغوی است، کار بیهوده‌ ای است، کار ابلهانه‌ ای است.

عنوان: "بسته هفتم"

موضوع: "صنعت پتروشیمی"

ادامه مطلب...

صفحه نخست نمایشگاه نتیجه تحریم ها
feed-image RSS